วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ตารางเงินเดือนข้าราชการครู ใหม่ล่าสุด ละเอียดมาก

เงินเดือนครู ปรับเงินเดือนครู ขั้นต่ำ 15000 บาท เงินเดือนใหม่ ครูไทย ปรับขึ้นยกแผง  ตาม ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู มาใหม่ “แท่งเงินเดือนครู ใหม่ล่าสุด”  ปรับขึ้นแล้ว ตาม พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2550  เป็นต้นไป

เงินเดือนครู วิทยาฐานะ  (ปรับใหม่)

 บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ             13,000 บาท/เดือน
ครูเชี่ยวชาญ                   9,900 บาท/เดือน
ครูชำนาญการพิเศษ            5,600 บาท/เดือน
ครูชำนาญการ                 3,500 บาท/เดือน
 อัตราเงินเดือนครู วิทยฐานะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาฐานะ
ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญพิเศษ               13,000 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                   9,900 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ            5,600 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                 3,500 บาท/เดือน       
ตารางเงินเดือนข้าราชการครู วิทยาฐานะ ครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
วิทยาฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ              13,000 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ                   9,900 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ            5,600 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการชฃำนาญการ                 3,500 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ                9,900 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ         5,600 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการชำนาญการ              3,500 บาท/เดือน


ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู        

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549
เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

เลือกดู แท่งเงินเดือนครู ภาพที่ 1 - 6 ได้เลยครับ
 

เงินเดือนครู แท่งเงินเดือนข้าราชการครู1


แท่งเงินเดือนครู  บัญชีเงินเดือนครูใหม่ล่าสุด 

แท่งเงินเดือนครูข้าราชการครู ปรับแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น